Vi strävar efter att vara det självklara valet

När du behöver en hjälpande hand av en jurist strävar vi efter att vara det självklara valet för

dig. Genom en ständig kompetensutveckling tror vi oss ha lyckats skapa en unik kompetens

och förståelse för olika slags behov, något som skapar tillit. Vi har tillgång till ett stort nätverk

av specialister. Vårt kontaktnät, erfarenhet och hur vår organisation är uppbyggd säker-
ställer att vi kan tillhandahålla en personlig och effektiv rådgivning samt utökade möjligheter
till personligt stöd och vägledning.


Ljungmans Jurist & Finanshus är verksamma inom olika rättsområden.

• Affärsjuridik

• Agent och återförsäljarrätt

• Bolagsfrågor

• Externa rättsutredningar

• Företagsöverlåtelser

• Förvaltningsrättsliga ärenden

• Privatjuridik

• Svensk och internationell beskattning/skatteprocesser

• Skiljemannauppdrag

• Tvist- och konfliktlösning

Vi handlägger även ärenden hos Finansinspektionen avseende tillstånd som finans- och

betalningsinstitut som betaltjänstleverantör i enlighet med de nya EU reglerna.