Vi bryr oss om Dig & Dina

Ljungmans Jurist & Finanshus ser till att du får tillgång till högkvalitativa affärsjuridiska

tjänster och juridisk spetskompetens. Vi vill, vi kan och vi gör skillnad. För oss är det viktigt

att behålla en personlig kontakt med engagemang och kunskap som matchar ditt behov.

Vår affärsidé är att vara en juridisk och ekonomisk följeslagare för dig och ditt företag.

Detta uppnår vi genom att tillhandahålla affärsjuridik av högsta kvalitet och tillgänglighet,

eller genom våra olika redovisningstjänster. Vi ser oss inte som en traditionell byrå, vi har ett

tydligt socialt motiv bakom att hjälpa varje enskild individ och företag. Våra grundläggande

värderingar gör oss till något mer än jurister eller ekonomer, vi är jurister och ekonomer

med ansvar för dig där vi även ser vinsten av att hjälpa dig i ett större socialt perspektiv.

Vi är helt enkelt, Dig & Dinas hjälpande hand