En fungerande och välordnad ekonomi är vägen till en framgångsrik verksamhet

I praktiken handlar det om att skapa effektiva och enkla rutiner. Vår styrka och fokus ligger

just i att vi tillsammans med dig kan skapa dessa rutiner och erbjuda dig ett bra systemstöd.

Du får en personlig kontakt som arbetar fram de ekonomirutiner som passar just ditt företag.

Du bestämmer själv vilka delar vi ska ansvara för och hur mycket du själv vill ta hand om.

På så sätt kan du styra såväl din ekonomifunktion och dina kostnader. Genom att nyttja vår

Change Management tjänst så uppnår du förenkling, positiv förändring och kostnads-

effektivitet. Genom att förenkla din ekonomihantering och ibland din bolagsstruktur kan du

snabbt förändra företagets rutiner till det bättre med högre lönsamhet som följd.

Vi är byråpartner med Fortnox vilket underlättar vårt arbete med att hjälpa dig. Genom att vi

är en Fortnox Byråpartner så kan vi erbjuda dig en enkel väg för ett modernt redovisnings-
stöd. Genom samarbetet med oss får ni även tillgång till en mångfald av konsulter med olika

specialistkunskaper. Vi har till exempel konsulter med erfarenhet av processer mot Skatte-
verket, vilket många gånger kan underlätta och effektivisera redovisningsprocessen när skatte-

frågor blir aktuella. Många av våra konsulter är dessutom branschspecialister och arbetar

med fokus på företag inom en viss bransch eller segment.

Vi erbjuder följande tjänster:

• Forensic accounting.

• Change Management.

• Grundbokföring, databearbetning/registrering, reskontrahantering.

• Månadsbokslut, delårsbokslut, årsbokslut, årsredovisning, koncernredovisning.

• Finansieringsanalys och nyckeltal.

• Lönehantering.

• Löpande skattedeklarationer för moms, arbetsgivaravgifter,

källskatt och preliminärskatt.

• Reskontraservice med betalningar och fakturering.

• Emissionsärenden, styrelseändringar, bolagsordningsändringar, utdelningar mera.

• Likviditetsprognoser, budgetar, investeringsprognoser och resultatanalyser.