Vi hjälper vi dig att öka din livskvalitet och framtidstro

Genom vår bifirma Kronor och Ören Skuldsanering hjälper vi dig med att öka din livs-och

vill skapa dig en ny framtid. Att stå i skuld är inte att vara fri. Skuldsättning är psykiskt

påfrestande. Det påverkar din handlingskraft, tillit och inte minst din framtidstro. Vi skapar

tillsammans med dig en möjlighet för din tillväxt.

Vi erbjuder dig hjälp för att få till stånd en skuldsanering i privat regi eller genom Krono-

fogden. Vi hjälper dig att reda ut begreppen och vi hjälper dig att ta fram en skuldsanerings-
plan. Vi tar ett ansvar för att hjälpa dig, så att du anses vara kapabel att själv lösa dina

skulder med stöd av en långsiktig plan. Det är viktigt för oss att du lyckas. Det ligger i vår

affärsidé. Att hjälpa dig, för att öka dina chanser till att bli skuldfri, är således en vinst för

oss, en vinst för dig och inte minst, en vinst för samhället.

Den person som anses vara i behov av skuldsanering genom Kronofogdemyndigheten skall

ha haft ekonomiska problem under en längre period. Det finns vissa krav som måste vara

uppfyllda, för att du skall kvalificera dig för en skuldsanering. Det är Kronofogdemyndig-

heten som bedömer om du uppfyller kraven och genomför själva skuldsaneringsprocessen.

Det är vårt arbete att göra en bedömning av din situation och göra grundarbetet på bästa sätt

innan ansökan görs hos Kronofogden.

Vi har en lång erfarenhet av skuldsanering. Vi kan därför hjälpa dig som privatperson eller

företagare att få till stånd en privat skuldsanering. Vi har genom åren upparbetat ett bra sam-
arbete med inkassobolagen. Vi har också goda kontakter med arbetsförmedlingen, arbetsgivare
och coacher som kan vara till stöd för dig för att du skall lyckas.